Όροι και προϋποθέσεις για το Πακέτο Χριστουγέννων στο Little Book Café

Όροι και προϋποθέσεις για το Πακέτο Χριστουγέννων στο Little Book Café

März 21, 2023 0 Von admin

όροι και Προϋποθέσεις

 1. Αυτή είναι μια κλήρωση για πέντε συμμετέχοντες που θα κερδίσουν ένα έντυπο αντίγραφο του Two for Joy του Adam Henson. Για να εισάγετε σχόλιο στη δημοσίευση του Instagram σχετικά με τον διαγωνισμό στο @adamhenson_.
 2. Οι νικητές θα επιλεγούν τυχαία από τις συμμετοχές που θα ληφθούν σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις από ένα μέλος της ομάδας Little, Brown Book του οποίου η απόφαση θα είναι τελική και δεν θα υπάρξει αλληλογραφία.
 3. Η κλήρωση ανοίγει στις 12:01 π.μ. της 01.12.2022 και λήγει στις 23:59 της 08.12.2022. Οποιεσδήποτε συμμετοχές ληφθούν εκτός αυτών των καθορισμένων ωρών και ημερομηνιών δεν θα είναι επιλέξιμες για συμμετοχή στο διαγωνισμό.
 4. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω Facebook ή Instagram έως τις 12.12.2022. Ο νικητής μπορεί να δει το όνομά του αναρτημένο στον ιστότοπο της Εταιρείας (δείτε παρακάτω) και σε άλλους ιστότοπους και λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 5. Η κλήρωση είναι ανοιχτή σε κατοίκους της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας ηλικίας 18 ετών και άνω, εκτός από τους υπαλλήλους της Εταιρείας, τις οικογένειές τους ή οποιονδήποτε συνδέεται επαγγελματικά με τον διαγωνισμό είτε οι ίδιοι είτε μέσω των οικογενειών τους.
 6. Επιτρέπεται μόνο μία είσοδος ανά άτομο. Δεύτερες ή επόμενες συμμετοχές θα αποκλειστούν. Οι συμμετοχές δεν θα γίνονται δεκτές μέσω αντιπροσώπων, τρίτων ή μαζικά.
 7. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία ή την προώθηση των βραβείων σε συμμετέχοντες που παρέχουν ασαφείς ή ελλιπείς πληροφορίες ή για συμμετοχές που χάθηκαν, κατευθύνθηκαν λανθασμένα, καθυστερήθηκαν ή καταστράφηκαν.
 8. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα δώρα ή να ακυρώσει την κλήρωση χωρίς προειδοποίηση, αλλά θα προσπαθήσει να αποφύγει τη δημιουργία αδικαιολόγητης απογοήτευσης. Δεν θα παρέχονται εναλλακτικές λύσεις σε μετρητά για τα έπαθλα. Εάν ο νικητής δεν μπορεί να αποδεχτεί το βραβείο του ή δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός δύο εβδομάδων, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει άλλον νικητή.
 9. Η Εταιρεία θα διαθέσει το όνομα του νικητή σε οποιονδήποτε ζητήσει αυτές τις πληροφορίες γράφοντας στην Εταιρεία στη διεύθυνση που εμφανίζεται παρακάτω.
 10. Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει κατά τη διεξαγωγή της κλήρωσης και θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου της Εταιρείας https://www.littlebrown.co.uk/Information/Privacy.pageIt θα χρησιμοποιήσει αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα για τους σκοπούς της διεξαγωγής της κλήρωσης και της παράδοσης τυχόν δώρων και θα τα διαγράψει μετά από εύλογο χρονικό διάστημα από τη λήξη της κλήρωσης. «Προσωπικά Δεδομένα» σημαίνει τα ονόματα των συμμετεχόντων και άλλα στοιχεία που παρέχονται από αυτούς (π.χ. διευθύνσεις email, τηλέφωνα) για την κλήρωση. Η Εταιρεία δεν θα κοινοποιήσει αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα με τρίτους εκτός από το σκοπό της παράδοσης των δώρων. Η εταιρεία θα χρειαστεί να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες του Νικητή σε τρίτους για να μπορέσει να εκπληρωθεί το έπαθλο.
 11. Όταν οι συμμετέχοντες έχουν επιλέξει να λαμβάνουν επικοινωνίες από την Εταιρεία, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου της
 12. Όταν οι συμμετέχοντες έχουν επιλέξει να λαμβάνουν επικοινωνίες από εταιρείες εντός του ομίλου εταιρειών Hachette UK («Εταιρείες Hachette»), οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συμμετεχόντων ενδέχεται να κοινοποιούνται στις εταιρείες Hachette. Θα χρησιμοποιηθεί από τις εταιρείες Hachette σύμφωνα με τις Σημειώσεις απορρήτου τους. Ένας κατάλογος των εταιρειών Hachette UK βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.hachette.co.uk/assets/HachetteGroup/GDPR/HachetteUKGroupCompanies.pdf
 13. Με την εγγραφή τους στην κλήρωση, οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι δεσμεύονται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.
 14. Αυτός ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Little, Brown Book Group Limited της Carmelite House, 50 Victoria Embankment, London EC4Y 0DZ („Company“).

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις και τυχόν διαφωνίες ή αξιώσεις (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) που προκύπτουν από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας, τα δικαστήρια της οποίας έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία