Υποτροφίες DAAD στη Γερμανία για μαθήματα PG που σχετίζονται με την ανάπτυξη

Υποτροφίες DAAD στη Γερμανία για μαθήματα PG που σχετίζονται με την ανάπτυξη

Januar 5, 2023 0 Von admin

Υποτροφίες DAAD: Υπάρχει μεγάλος αριθμός μεταπτυχιακών μαθημάτων που προσφέρονται από Γερμανικά Ιδρύματα. Η υποτροφία DAAD είναι μια Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών, η οποία υποστηρίζει την επιλογή προγράμματος ανάλογα με το ενδιαφέρον τους. Το ίδρυμα των Γερμανικών προσέφερε ένα ή δύο χρόνια του προγράμματος σπουδών. Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε για την υποτροφία DAAD, πώς είναι η διαδικασία επιλογής.

Υποτροφίες DAAD στη Γερμανία

Σχετικά με την υποτροφία DAAD

Οι υποτροφίες DAAD είναι τόσο για μεταπτυχιακό όσο και για διδακτορικό. φοιτητές και με τη βοήθεια αυτής της υποτροφίας οι φοιτητές μπορούν να σπουδάσουν στη Γερμανία. Η υποτροφία DAAD χρηματοδοτήθηκε από Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Τα μαθήματα προσέφεραν επίσης το πρόγραμμα της γερμανικής γλώσσας. Το πρόγραμμα Master είναι περίπου ένα έως δύο χρόνια και το Ph.D. Το μάθημα είναι περίπου 42 μήνες, ανάλογα με το ίδρυμα.

Επισκόπηση της υποτροφίας DAAD

Κατηγορία άρθρου Μεταπτυχιακά μαθήματα
Βαθμός Μεταπτυχιακές σπουδές, και διδακτορικό
Διάρκεια μαθήματος PG- 12- 24 μηνών
Υποτροφία που χρηματοδοτείται από BMZ (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης),
Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Μεταπτυχιακά Μαθήματα που προσφέρονται στο πλαίσιο της υποτροφίας DAAD

Υπάρχουν μερικά μαθήματα που προσφέρθηκαν από το Γερμανικό Ίδρυμα, τα οποία μπορούν να συμπληρωθούν από όλους τους επιλέξιμους υποψηφίους. Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στην υποτροφία DAAD αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Οικονομικές Επιστήμες/ Διοίκηση Επιχειρήσεων/ Πολιτική Οικονομία Γεωπονικές και Δασικές Επιστήμες
Περιφερειακός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακή Συνεργασία
Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες Ιατρική και Δημόσια Υγεία
Μηχανικών και Συναφών Επιστημών Κοινωνικές Επιστήμες, Εκπαίδευση και Νομική
Σπουδές ΜΜΕ Μαθηματικά

Προαπαιτούμενα και Προϋποθέσεις ΠΡΑΞΗ Υποτροφία

Ο Τυπικός Κάτοχος Υποτροφίας – Ο υποψήφιος πρέπει να εργάζεται σε δημόσια ή σε οποιαδήποτε ιδιωτική αρχή.
– Ο υποψήφιος πρέπει να αποκτήσει πτυχίο Bachelor (4 χρόνια)
– Απαραίτητη η 2ετής επαγγελματική εμπειρία.
– Ακαδημαϊκό πτυχίο όχι άνω των 6 ετών.
Γλωσσικές δεξιότητες – Ο υποψήφιος πρέπει να περάσει τις εξετάσεις γλώσσας DSH2 και TestDaF4
– Β1 είναι το ελάχιστο επίπεδο επιτυχίας της γερμανικής γλώσσας που απαιτείται.
– Για το μάθημα στα αγγλικά: IELTS με Band 6 και TOEFL, η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία είναι 550 στην έντυπη εξέταση, 213 εξετάσεις με υπολογιστή και 80 στο διαδίκτυο.
Απόδειξη τρέχουσας και προηγούμενης εργασιακής κατάστασης – Είναι υποχρεωτικό ο υποψήφιος να υποβάλει την εργασιακή εμπειρία., καθώς και να αναφέρει την τρέχουσα κατάσταση της εργασίας κατά την υποβολή της αίτησης.
– Η βεβαίωση απασχόλησης πρέπει να περιλαμβάνει τη θέση στην εταιρεία και τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης.
– Επιστολή υπ‘ αριθμ. πρέπει επίσης να υποβάλουν.
Δήλωση κινήτρου Όλοι οι επιλέξιμοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση κινήτρων, στην οποία ο αιτών πρέπει να εξηγήσει λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για το συγκεκριμένο μάθημα.
Άλλα απαιτούμενα έγγραφα να υποβάλω – Υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης DAAD και βιογραφικό σημείωμα
– Υπογεγραμμένο έγγραφο Δήλωσης Κίνητρου.
– Βεβαίωση εργαζομένου από τον εργοδότη.
– Συστατική επιστολή
– Μάθημα Ακαδημαϊκού Πτυχίου

Σημείωση: Εάν κάνετε αίτηση για περισσότερα από ένα μεταπτυχιακά προγράμματα (μέγ. μπορεί τριών μαθημάτων). Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να υποβάλετε μόνο μία Δήλωση της επιστολής κινήτρων.

Ελέγξτε επίσης: Αίτηση Διεθνών Υποτροφιών Macquarie Vice-Chancellor’s

Διαδικασία Αίτησης και Επιλογής για την Υποτροφία DAAD

Για να συμπληρώσετε την αίτηση υποτροφίας DAAD, πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

  • Αρχικά, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής.
  • Στη συνέχεια, η επιτροπή επιλογής της υποτροφίας DAAD, εισηγείται τις δυνατότητες του υποψηφίου για την υποτροφία.
  • Όλοι οι προτεινόμενοι υποψήφιοι πρέπει να επικοινωνήσουν με την DAAD, για να ανεβάσουν την πλήρη φόρμα.
  • Θα γίνει η διαδικασία επιλογής και μετά θα πρέπει να ενημερωθεί σε όλους τους υποψήφιους που θα επιλεγούν

Σημαντικοί σύνδεσμοι

Υποτροφίες DAAD: FAQ

Σε ποιους δίνεται η γερμανική υποτροφία DAAD;

Δίνεται σε όσους φοιτητές θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γερμανία και πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια επιλογής, τα οποία αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο.

Υπάρχει κάποιο πανεπιστήμιο που να προσφέρει δωρεάν μαθήματα στη Γερμανία;

Το Πανεπιστήμιο Humboldt στο Βερολίνο είναι ένα από τα πανεπιστήμια με την υψηλότερη βαθμολογία στη Γερμανία.

Είναι απαραίτητη η υποβολή της εργασιακής εμπειρίας στο Πρόγραμμα Υποτροφιών DAAD;

Ναι, ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό εργασιακής εμπειρίας.